JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije predstavila je Nacionalni plan za oporavak i otpornost 2021.-2026. i mogućnosti za jedinice lokalne i regionalne samouprave. Predstavljanje je bilo namijenjeno lokalnim koordinatorima i čelnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave sa područja Karlovačke županije. Reforme i investicije iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. na raspolaganju gradovima i općinama u Karlovačkoj županiji predstavili su o. d. ravnatelj JU Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije dr. sc. Vilko Klasan i Ana Barković, viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata.

Iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije Hrvatskoj je na raspolaganju oko 5,5 milijardi eura bespovratnih sredstava za financiranje reformi i s njima povezanih investicija. Reforme i investicije definirane su u NPOO-u 2021.-2026. kojega je Vlada RH usvojila krajem travnja prošle godine, Europska komisija odobrila u srpnju, a Hrvatska je već u rujnu 2021. dobila 818 milijuna eura predujma, dok joj je u lipnju 2022. isplaćena prva rata u iznosu od 700 mil. EUR. Zahtjev za drugu ratu od 700 mil. EUR poslan je 19.09.2022. a uplata druge rate se očekuje do kraja ove godine, čime će ukupan iznos isplaćenih sredstava Hrvatskoj dosezati oko 2,2 milijarde eura, što je 40% od ukupno predviđene alokacije.

Republika Hrvatska je po brzini povlačenja sredstava i ispunjavanja reformskih obveza treća država u EU (nakon Španjolske i Italije). Vrijednost dosad objavljenih poziva, natječaja, financijskih instrumenata i izravnih dodjela koji se financiraju iz NPOO-a premašuje 15,3 milijarde kuna, od čega je više od 1,4 milijarde kuna je vrijednost natječaja koji su već zatvoreni, što znači da su sredstva već isplaćena ili je isplata u procesu a ukupna vrijednost objavljenih natječaja, poziva, izravnih dodjela i financijskih instrumenata u okviru  NPOO do kraja godine trebala bi dosegnuti 34 milijarde kuna (70% od 5,5 mlrd. EUR)

Najveći dosad objavljeni natječaj u sklopu NPOO-a je vrijedan 1,9 milijardi kuna, raspisalo ga je MGOR, a namijenjen je za potpore poduzećima u tranziciji na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo, pri čemu pojedina tvrtka može dobiti do 35 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Skip to content