U 2019. godini Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“. U okviru ovog Poziva kroz sufinanciranje projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“ Korisnici su ostvarili inovativan i učinkovit pristup upravljanja gradom/općinom te inovativnu provedbu poslova grada odnosno općine. Ukupan iznos raspoloživi sredstava u okviru ovog Javnog poziva iznosio je 8 milijuna kuna pri čemu je maksimalna visina sufinanciranja iznosila 200 tisuća kuna. Na Poziv je pristiglo ukupno 258 zahtjeva za sufinanciranje od čega je 56 jedinica lokalne samouprave ostvarilo sufinanciranje. Među mnogobrojnim gradovima i općinama iz cijele Republike Hrvatske javili su se i oni iz Karlovačke županije. U konačnici su tri jedinice lokalne samouprave ostvarile sufinanciranje za ukupno pet projekata i to kako slijedi:

 

Podnositelj zahtjeva Naziv projekta Ukupan iznos ulaganja (u HRK) Ukupno opravdani troškovi (u HRK) Sudjelovanje Fonda (u HRK) Postotak
Općina Lasinja Implementacija webGIS (Geo sustava) 105.000.00 105.000,00 84.000,00 80 %
Grad Ozalj Implementacija webGIS (Geo sustava) 461.562,50 461.562,50 184.625,00 40 %
Grad Ozalj Implementacija e-Obrazaca i e-pisarnice 270.500,00 270.500,00 108.200,00 40 %
Grad Ogulin Informatizacija gradske uprave Grada Ogulina 494.000,00 494.000,00 200.000,00 40,49 %
Grad Ogulin Grad Ogulin – Pametan Grad 392.125,00 392.125,00 200.000,00 51 %
UKUPNO   1.723.187,50 1.723.187,50 776.825,00  

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 20. listopada 2020. godine ponovio je Javni poziv, na koji se je među ostalim jedinicama lokalne samouprave javila i Općina Josipdol. Ukupna alokacija je ostala ista kao i kod prethodnog Poziva, 8 milijuna kuna, ali ovoga puta uz maksimalni iznos po potpori od 500 tisuća kuna. Iako rezultati još uvijek nisu službeno objavljeni dana 12. siječnja 2021. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je Odluku  kojom Općina Josipdol ostvaruje pravo na dodjelu sredstava pomoći za sufinanciranje projekta primjene koncepta „pametnih gradova“ kroz projekt „eJospidol“. Sam projekt koji je Općina prijavila vrijedan je 824.879,75 kuna. Ukupna visina subvencije od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosi 494.927,85 kuna. Dobivena sredstva olakšati će rad i otvoriti put modernijem poslovanju Općine te će osigurati veću kvalitetu života i ostanak mladih ljudi.

Kroz provedbu projekta razviti će se cijeli set aplikacija koje će biti dostupne online, a omogućiti će jednostavnije rješavanje administrativnih poslova, informiranje i jednostavniju komunikaciju stanovništva sa općinskim službama.

Jedan dio sredstava uložit će se u pokretanje aplikacija za upravljanje imovinom, odnosno u pametno rješenje koje će Općini Josipdol omogućiti evidentiranje svih oblika nepokretne imovine. Obaveza evidentiranja imovine na snazi je od 2018. godine, kada je Vlada donijela niz zakona koji zahtijevaju popisivanje imovine kojom JLS raspolaže. Osim zakonske obveze, ovime se očekuje i postizanje značajnih ušteda uslijed učinkovitog upravljanja imovinom. Pored navedenog, dobivenim se sredstvima planira i uvođenje geografsko informacijskog sustava (GIS) koji daje jedinstven pogled na poslovne podatke u prostoru te pruža pomoć pri donošenju raznih odluka na svim razinama.

Što to znači za građane?

Cilj samog projekta je rasterećenje samog sustava i poboljšanje kvalitete života građana. Uvest će se moderna i kvalitetna komunikacija s građanima koja će nuditi razne povlastice. Tradicionalna komunikacija i predaja dokumenata Općini bit će nadograđena putem digitalnih obrazaca, bez potrebe za fizičkim dolaskom. Omogućit će se uvid u stanje otvorenih predmeta, odnosno uvid u stanje i tijek predanih zahtjeva, status eventualnih dugova i sl. Drugim riječima, otvara se jedno novo poglavlje transparentnog odnosa s građanima, kako u pogledu učinkovitijeg poslovanja, tako i u pogledu većeg zadovoljstva stanovnika Općine.

Skip to content