Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je pozive za financiranje projekata iz sljedećih programa:

  1. PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU,
  2. PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE,
  3. PROGRAM PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA.
  4. Program podrške regionalnom razvoju ima za cilj jačanje konkurentnosti i razvoj područja koja nemaju status potpomognutih područja, no u svom razvoju zaostaju za razvijenim područjima te je njihov razvoj potrebno dodatno poticati u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja.

  1. 2. Program održivog razvoja lokalne zajednice odgovara na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Sredstva Programa namijenjena su za financiranje projekata s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), stekle status potpomognutog područja.

  1. Program podrške brdsko-planinskim područjima je odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak te sanaciju šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje.

Prihvatljivi su projekti s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave stekle status brdsko-planinskog područja („Narodne novine“, br. 24/19)

 Podnositelji podnose zahtjev za dodjelu sredstava od 2. siječnja 2024. godine do najkasnije 2. veljače 2024. godine.

Pozivi sa pripadajućom dokumentacijom mogu se pronaći na sljedećoj poveznici:

https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/417

Skip to content