Poziv na webinar u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“

2. Modul: Praćenje javnih poziva i natječaja

Cilj ovog modula je da se sudionici edukacije upoznaju sa relevantnim internetskim stranicama na kojima se objavljuju natječaji za prijavu projektnih prijedloga, upoznaju s Uputama za prijavitelje te na koji način iščitati i tumačiti navedeni dokument kao i utvrditi ispunjavaju li se  uvjeti za prijavu projektne ideje na određeni natječaj. Sudionici edukacija će dobiti informacije o specifičnostima poziva iz pojedinih operativnih programa.

Drugi Modul pod nazivom „Praćenje javnih poziva i natječaja“ sastoji se od 3 teme.

Raspored održavanja webinara:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

09.07.2020.

12:30 – 13:30h

Pozivi i natječaji na Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Krunoslav Kralj

2.

14.07.2020.

12:30 – 13:30h

Pozivi i natječaji na Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali

Dina Šegavić Fanjak

3.

16.07.2020.

12:30 – 13:30h

Pozivi i natječaji na Programu ruralnog razvoja

Sandra Cvitković Šebrek

4.

21.07.2020.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na sve teme 2. Modula

Krunoslav Kralj

Dina Šegavić Fanjak

Sandra Cvitković Šebrek

Za potrebe održavanja webinar-a koristit će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju, već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“, odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara svoje računalo mrežno povežu s internetom, s obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu. Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu [email protected] najkasnije do 08.07.2020. u 12:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

Poziv na 2. modul webinara

Obrazac prijave – 2. Modul

Skip to content