Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Razvojna agencija Karlovačke županije

objavljuju Poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije, u sklopu Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Prihvatljivi podnositelji:

• jedinice lokalne samouprave (I., II. i III. skupina prema stupnju razvijenosti)

• jedinice područne (regionalne) samouprave (I. i II. skupina prema stupnju razvijenosti)

Iznos sufinanciranja:

• 1.000.000,00 kuna s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica lokalne samouprave

• 2.000.000,00 kuna s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica područne (regionalne) samouprave.

Osnovni preduvjeti: propisana prostorno – planska dokumentacija i riješeni imovinsko – pravni odnosi.

Prihvatljiva područja sufinanciranja: projektni prijedlozi lokalnih razvojnih projekata koji obuhvaćaju ulaganja u:

• komunalnu infrastrukturu: nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupi, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovodi, male elektrane, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare)

• socijalnu infrastrukturu: objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture, vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.

Podnositelj zahtjeva prijavu dostavlja na adresu RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE KARLA d.o.o., Haulikova  14, Karlovac najkasnije do 31. listopada 2017.

Više o samom natječaju i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE  ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati:

Ivančica Obajdin, 047 612 800, [email protected]

Daniela Peris, 047 612 800, [email protected]

Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o. će u svrhu informiranja o Pozivu organizirat radionicu 03.10. (utorak) 2017. u prostorijama Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o., Haulikova 14, od 10,00 do 12,00 sati. Prijave se zaprimaju na mail [email protected].

Skip to content