1. Modul: EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva

Prvi Modul pod nazivom „EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva“ koji je namijenjen javnopravnim tijelima s područja Karlovačke županije, sastoji se od 5 tema.

Cilj ovog modula  je da sudionici edukacije usvoje znanja o strukturi EU fondova te o operativnim programima koji su trenutačno na raspolaganju u Republici Hrvatskoj. Ukratko će se prezentirati svaki fond i program te mogućnosti financiranja, značenje financijskih potpora i bespovratnih sredstava te na koji način osigurati sufinanciranje. Sudionici će dobiti i više informacija o pozitivnim stranama uključivanja u provedbu EU projekata, a također će biti upoznati i s potencijalnim rizicima i izazovima.

RASPORED ODRŽAVANJA WEBINARA:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

18.6.2020.

12:30 – 13:30h

EUROPA 2020 – počeci priče

dr. sc. Vilko Klasan

2.

23.6.2020.

12:30 – 13:30h

Kohezijska politika i Fondovi

Krunoslav Kralj

3.

25.6.2020.

12:30 – 13:30h

Operativni programi

Krunoslav Kralj

4.

30.6.2020.

12:30 – 13:30h

Europska teritorijalna suradnja i Programi unije

Eva Sobotik – Pavan

5.

2.7.2020.

12:30 – 13:30h

Pozitivne strane, izazovi i rizici u provedbi EU projekata

dr. sc. Vilko Klasan

6.

7.7.2020.

12:30 – 13:30h

Osvrt na prvi modul s polaznicima

Krunoslav Kralj

Za potrebe održavanja webinar-a koristit će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju, već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“, odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara svoje računalo mrežno povežu s internetom, s obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu. Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu [email protected] najkasnije do 16.6.2020. u 12:00h.

S  obzirom na ograničeni broj polaznika webinara, potvrdu o sudjelovanju na webinaru dostavit ćemo najkasnije 17.6.2020. do 12:00h. U slučaju velikog broja polaznika formirat će se još grupa, a zainteresirani sudionici dobit će informacije o novom terminu održavanja webinara.

Obrazac prijave – webinar

Skip to content