1. Modul: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.

Cilj ovog modula je upoznati sudionike s osnovama strateškog planiranja (vrstama strateških dokumenata, hijerarhijskom strukturom i zakonskom regulativom). Sudionici će dobiti više informacija o osnovnim dijelovima strateških dokumenata koje su neophodne za kvalitetnu izradu strateških dokumenata te na koji način mogu prikupiti iste. Također, sudionici će se upoznati s informacijama o tome zašto je bitna provedba, praćenje i izvještavanje o strateškim dokumentima te kako je i zašto strateško planiranje usko vezano uz pripremu projektnih prijedloga na EU natječaje. Sudionici će dobiti i korisne savjete kako se kroz strateško planiranje što bolje pripremiti za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027.

Drugi Modul pod nazivom „Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.“ sastoji se od 4 teme.

Raspored održavanja webinara:

Red. br Datum Vrijeme Naziv teme Predavač
1. 04.11.2021. 12:30 – 13:30h Osnove strateškog planiranja (vrste dokumenata, hijerarhijska struktura, zakonska osnova) Ksenija Silaj
2. 09.11.2021. 12:30 – 13:30h Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 1. dio Martina Dvoržak
3. 10.11.2021. 12:30 – 13:30h Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 2. dio Martina Dvoržak
4. 16.11.2021.  12:30 – 13:30h Provedba strateških dokumenata (praćenje i izvještavanje)  Ksenija Silaj

 

5. 18.11.2021.  12:30 – 13:30h Zaključak i osvrt na 2. Modul svi predavači

S obzirom kako održavamo webinare za veći broj različitih javnopravnih tijela sa područja Karlovačke županije, ovaj ciklus webinara namijenjen je za lokalne koordinatore jedinica lokalne samouprave sa područja županije.

Za potrebe održavanja webinar-a koristit će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju, već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“, odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara svoje računalo mrežno povežu s internetom, s obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu.

Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu [email protected] najkasnije do 03.11.2021. u 12:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

Obrazac prijave 2. Modul

 

 

Skip to content