Poštovani,

u petak, 08.02.2019. godine u Javnoj ustanovi Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije  održat će se seminar na temu Obveze korisnika po potpisivanju ugovora o sufinanciranju EU projekata.  Seminar je namijenjen jedinicama lokalne (regionalne) samouprave i tijelima s javnim ovlastima, a govorit će se o obvezama korisnika po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, obvezama u provedbi projekta, identifikaciji zadataka koje treba obaviti nakon potpisa ugovora, početnom planu zahtjeva za nadoknadu sredstava, zahtjevu za predujam i uputama uz vidljivost projekata.

Seminar počinje u 09,00 sati u prostorijama Razvojne agencije Karlovačke županije, Haulikova 14. Zbog ograničenog broja mjesta, prijave za sudjelovanje na seminaru su obavezne na mail [email protected] najkasnije do 07.02.2019.

Skip to content