Webinar pod nazivom „Predstavljanje mjere 73.13. Ulaganja – Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“ organizira Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, koji će se održati 16.10.2023. godine u 13 sati.

Cilj ove info radionice je pobliže upoznavanje javnopravnih tijela i tijela sa javnim ovlastima sa intervencijom „73.13. Ulaganja – Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“, koji se nalazi u okviru novog Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. Javna infrastruktura koja se planira financirati unutar ove intervencije će pridonijeti ublažavanju nepovoljnih demografskih kretanja na ruralnom području i omogućiti povoljnije uvjete za društveni i održivi gospodarski razvoj odnosno doprinijeti zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta.

Projekti koji se planiraju financirati unutar ove intervencije su:

  • dječji vrtići
  • nerazvrstane ceste
  • sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

tržnice

  • javna skloništa za napuštene i izgubljene životinje
  • centri za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede

Prihvatljivi korisnici su:

  • jedinice lokalne samouprave
  • javni isporučitelji vodnih usluga (samo za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)
  • trgovačka društva osnovana i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

             javne ustanove neprofitnog karaktera osnovane i u većinskom vlasništvu jedinica

             lokalne samouprave

  • jedinice područne (regionalne) samouprave (samo za projekte javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje)

Intenzitet potpore iznosi od 80 % do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o razvijenosti područja na kojem se provodi ulaganje. Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 2.000.000 EUR, a najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000 EUR.

Za potrebe održavanja webinar-a koristit će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju, već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“, odnosno održavanje webinara.

Za sudjelovanje na info radionici molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na info radionicu. Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu; [email protected] ,najkasnije do 13.10.2023. u 15:00h.

Info radionica provodi se u sklopu projekta “KaŽu5 EduKA II”, sufinanciranog iz Europskog fonda za ragionalni razvoj. Projekt “KaŽu5 EduKA II” usmjeren je na jačanje kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije kroz pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, informiranju i umrežavanju u sferi ESI fondova te upravljanju sustavom strateškog planiranja, a u cilju poticanja ragionalnog razvoja.

Skip to content