Javna ustanova Regionalna razvojna agencija u suradnji sa Mariom Protulipcem iz „Okviri znanja d.o.o.“ organizira informativnu radionicu po nazivom: „Najčešće pogreške u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova“. Radionica je namijenjena svim javno-pravnim tijelima sa područja Karlovačke županije.

Radionica će se održati u srijedu 13.12.2023. u 12 sati, putem Zoom platforme. Okvirno trajanje radionice je oko 90 minuta. Svrha radionice je polaznicima dati praktične savjete i uputa kako smanjiti rizike u provedbi projekata i minimizirati mogućnost pojave nepravilnosti i financijskih korekcija. Radionica nije orijentirana samo na administrativne greške koje dovode do nepravilnosti, nego će obuhvatiti i principe dobrog upravljanja koje je ključno u prevenciji grešaka.

Priprema i provedba projekata sufinanciranih iz EU fondova složen je proces u kojem sudjeluju brojni dionici, na kojeg utječu različiti interni i vanjski faktori i kojeg prati kompleksna administrativna procedura.

Uspjeh projekata unatoč brojnim rizicima, ipak u najvećoj mjeri ovisi o kapacitetima nositelja projekta.

Tijekom radionice s predavačem ćete proći kroz sljedeća pitanja:

  • Gdje najčešće griješimo u pripremi EU projekata?
  • Koje su najčešće pogreške u provedbi EU financiranih projekata?
  • Koja pravila moramo slijediti kako bismo izbjegli nepravilnosti i financijske korekcije?
  • Što možemo učiniti kada dođe do financijske korekcije?
  • Koje su novosti u provedbi u razdoblju 2021 – 2027. godina.
  • Kako uspostaviti učinkoviti sustav za kvalitetnu pripremu i provedbu EU financiranih projekata?

Za Vaše sudjelovanje na Info radionici potrebno je popuniti obrazac prijave, koji Vam također šaljemo u privitku. Obrazac je potrebno popuniti te povratno poslati na e-maila adresu: gziza@ra-kazup.hr, najkasnije do 12.12.2023. u 12:00 sati. Sudionici će povratno dobiti Zoom link prijave preko kojeg će moći pristupiti online informativnoj radionici.

Info radionica provodi se u sklopu projekta “KaŽu5 EduKA II”, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt “KaŽu5 EduKA II” usmjeren je na jačanje kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije kroz pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, informiranju i umrežavanju u sferi ESI fondova te upravljanju sustavom strateškog planiranja, a u cilju poticanja regionalnog razvoja.

Obrazac prijave_Info radionica

Skip to content