Poziv na webinar

Javna ustanova regionalna Razvojna agencija Karlovačke županije provodi projekt „KaŽu5 EduKA II“ KK.10.1.3.03.0013 koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Tehničke pomoći za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. Projekt KaŽu5 EduKA II usmjeren je na jačanje kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije kroz pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, informiranju i umrežavanju u sferi ESI fondova te upravljanju sustavom strateškog planiranja, a u cilju poticanja regionalnog razvoja. Opći cilj projekta ostvarit će se kroz pružanje savjetodavne potpore potencijalnim korisnicima EU fondova te jačanjem kapaciteta javnopravnih tijela s naglaskom na financijsku perspektivu 2021. – 2027. Vrijednost projekta je 14.756.262,24 kn, od čega je 12.542.822,84 kn EU sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, projekt je započeo 01. travnja 2019. godine te završava 31. prosinca 2023. godine

Jedna od aktivnosti projekta je provedba obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije. Obrazovne aktivnosti provoditi će se kroz cijelo vrijeme trajanja projekta. Djelatnici Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije pripremili su i provode ciklus edukacija o EU fondovima.

Navedeni ciklus radionica će obraditi teme o EU fondovima, financijskim potporama i bespovratnim sredstvima, Praćenje javnih poziva i natječaja, Strateško planiranje i relevantnost za EU fondove, Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih prijedloga), Horizontalna načela u pripremi i provedbi EU projekata, Osnove Upravljanje projektnim ciklusom (provedba projekta i izvještavanje), Postupci nabave u provedbi EU projekta, Promidžba i vidljivost u EU projektima, Rad u sustavu eFondovi i MIS, Simulacija provedbe EU projekata (sažetak provedbe), u svrhu pripreme javnopravnih tijela s područja Karlovačke županije za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027. i bolju apsorpciju EU sredstava.

  1. Modul: EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva

Prvi modul pod nazivom „EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva“ sastoji je od 5 tema a cilj ovog modula  je da sudionici edukacije usvoje znanja o strukturi EU fondova te o operativnim programima koji su trenutačno na raspolaganju u Republici Hrvatskoj. Ukratko će se prezentirati svaki fond i program te mogućnosti financiranja, značenje financijskih potpora i bespovratnih sredstava te na koji način osigurati sufinanciranje. Sudionici će dobiti i više informacija o pozitivnim stranama uključivanja u provedbu EU projekata a također će biti upoznati i sa potencijalnim rizicima i izazovima.

RASPORED ODRŽAVANJA WEBINARA:

Red. br Datum Vrijeme Naziv teme Predavač
1. 21.10.2020. 12:30 – 13:30h EUROPA 2020 – počeci priče dr. sc. Vilko Klasan
2. 23.10.2020. 12:30 – 13:30h Kohezijska politika i Fondovi Krunoslav Kralj
3. 28.10.2020. 12:30 – 13:30h Operativni programi Krunoslav Kralj
4. 30.10.2020. 12:30 – 13:30h Europska teritorijalna suradnja i Programi unije Eva Sobotik – Pavan
5. 4.11.2020. 12:30 – 13:30h Pozitivne strane, izazovi i rizici u provedbi EU projekata dr. sc. Vilko Klasan
6. 6.11.2020. 12:30 – 13:30h Zaključak i osvrt na 1. Modul dr.sc. Vilko Klasan

Krunoslav Kralj

Eva Sobotik-Pavan

 

Za potrebe održavanja webinar-a koristiti će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“ odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara, svoje računalo mrežno povežu sa internetom, obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

U prilogu Vam dostavljamo Obrazac za prijavu polaznika na webinar. Molimo da popunjeni obrazac dostavite na mail adresu [email protected] najkasnije do 19.10.2020. u 12:00h.

Obzirom na ograničeni broj polaznika webinara, potvrdu o sudjelovanju na webinaru dostaviti ćemo najkasnije 20.10.2020. do 15:00h. U slučaju velikog broja polaznika formirat će se još grupa, a zainteresirani sudionici dobit će informacije o novom terminu održavanja webinara.

Obrazac prijave – 1. Modul

 

 

Skip to content