Poštovani,

Javna ustanova regionalna Razvojna agencija Karlovačke županije provodi projekt „KaŽu5 EduKA II“ KK.10.1.3.03.0013 koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Tehničke pomoći za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. Projekt KaŽu5 EduKA II usmjeren je na jačanje kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije kroz pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, informiranju i umrežavanju u sferi Europskih strukturnih i investicijskih fondova te upravljanju sustavom strateškog planiranja, a u cilju poticanja regionalnog razvoja. Opći cilj projekta ostvarit će se kroz pružanje savjetodavne potpore potencijalnim korisnicima EU fondova te jačanjem kapaciteta javnopravnih tijela s naglaskom na financijsku perspektivu 2021. – 2027. Vrijednost projekta je 14.756.262,24 kn, od čega je 12.542.822,84 kn EU sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, projekt je započeo 01. travnja 2019. godine te završava 31. prosinca 2023. godine.

Jedna od aktivnosti projekta je provedba obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije. Obrazovne aktivnosti provode se kroz cijelo vrijeme trajanja projekta. Djelatnici Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije pripremili su i provode edukacije o EU fondovima. U razdoblju od 18.06.2020. godine do danas, proveli smo 4 ciklusa edukacija sa 4 grupe polaznika. Ukupno je, do sada, sudjelovalo više od 50 polaznika odnosno djelatnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa područja Karlovačke županije.

Cilj edukacije je da sudionici usvoje znanja o strukturi EU fondova.

Na prvoj edukaciji pod nazivom: „Struktura financijske perspektive 2021.-2027. (s osvrtom na strateške dokumente)“, sudionici će usvojiti znanja o baznoj strukturi EU fondova i o strukturi financijske perspektive razdoblja 2021.-2027. Ukratko će se prezentirati svaki fond i program te mogućnosti financiranja, značenje financijskih potpora i bespovratnih sredstava te na koji način osigurati sufinanciranje. Isto tako, sudionici će se upoznati s osnovama strateškog planiranja.

Druga edukacija naziva je „Javni pozivi i natječaji“. Na toj edukaciji, sudionici će se upoznati sa relevantnim internetskim stranicama na kojima se objavljuju natječaji za prijavu projektnih prijedloga te će dobiti informacije o specifičnostima poziva iz pojedinih operativnih programa Europskih strukturnih i investicijskih fondova, s kratkim osvrtom na natječaje Programa Unije.

Na trećoj edukaciji: „Priprema projektnog prijedloga I. dio (priprema projektne ideje)“ biti će riječi o osnovama projektnog ciklusa. Sudionici će dobiti informacije kako analizirati dionike (definirati ciljanu skupinu i krajnje korisnike te projektne partnere) te analizirati problem koji će se pokušati riješiti kroz projektnu ideju.

Četvrta edukacija: „Priprema projektnog prijedloga II. dio (predstavljanje prijavnih obrazaca i osnovnih pitanja koje je potrebno popuniti u obrascima)“ objasniti će značaj Uputa za prijavitelje i dijelove Uputa na koje je potrebno obratiti posebnu pozornost. Sudionici će se upoznati s ključnim pitanjima na koje je potrebno odgovoriti u prijavnom obrascu te na koji način koncipirati svoje odgovore i kvalitetno pripremiti projektnu prijavu.

Na petoj edukaciji: „Provedba projekata I. dio (osnovne informacije o provedbi te promidžba i vidljivost na projektu)“, sudionici će dobiti odgovor na pitanje: Što nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava? Koje su obveze i prava koje proizlaze iz Ugovora, gdje i na koji način su definirani rokovi izrade i slanja potrebne dokumentacije prema provedbenom i upravljačkom tijelu u provedbi projekta. Budući da je promidžba i vidljivost neizostavni dio svake provedbe projekta, polaznici će se upoznati s načinom na koji se ista provodi. Promidžba i vidljivost uključuje mjere informiranja i komunikacije u cilju podizanja svijesti korisnika EU fondova, ali i šire.

Nadalje, na šestoj edukaciji: „Provedba projekata II. dio (izvještavanje)“, prikazati će se na što se točno odnosi izvještavanje o provedbi projekata, izvještavanje po pojedinim vrstama projektnih aktivnosti kao i dokazivanju provedbe projektnih aktivnosti. Također, webinar će se dotaknuti i financijskog izvještavanja u provedbi projekata. Polaznici će biti upoznati s izvještavanjem po pojedinim troškovnim kategorijama projektnog proračuna te dokazivanjem projektnih troškova, koji se dokazuju popratnom dokumentacijom.

 

Edukacije o EU fondovima

 

Red. br Datum Vrijeme Naziv teme
1. 20.09.2021. 12:30 – 13:30h Struktura financijske perspektive 2021.-2027.

(s osvrtom na strateške dokumente)

2. 22.09.2021. 12:30 – 13:30h Javni pozivi i natječaji

 

3. 27.09.2021. 12:30 – 13:30h Priprema projektnog prijedloga I. dio

(priprema projektne ideje)

4. 29.09.2021. 12:30 – 13:30h Priprema projektnog prijedloga II. dio

(predstavljanje prijavnih obrazaca i osnovnih pitanja koje je potrebno popuniti u obrascima)

5. 04.10.2021. 12:30 – 13:30h Provedba projekata I. dio

(osnovne informacije o provedbi te promidžba i vidljivost na projektu)

6. 06.10.2021. 12:30 – 13:30h Provedba projekata II. dio(izvještavanje)
7. 11.10.2021. 12:30h-13:30h Zaključak i osvrt na Edukacije o EU fondovima

                        RASPORED ODRŽAVANJA WEBINARA:

S obzirom kako održavamo webinare za veći broj različitih javnopravnih tijela sa područja Karlovačke županije, ovaj ciklus webinara namijenjen je za djelatnike srednjih škola s područja Karlovačke županije.

Za potrebe održavanja webinar-a koristiti će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“ odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara, svoje računalo mrežno povežu sa internetom, obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

U prilogu Vam dostavljamo Obrazac za prijavu polaznika na webinar. Molimo da popunjeni obrazac dostavite na mail adresu [email protected] najkasnije do 15.09.2021. u 15:00h.

Obrazac prijave

Skip to content