Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga Uspostava reciklažnih dvorišta (kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.04).

Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima. Kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava za projekte izgradnje i opremanja RD odnosno nabave mobilnih RD se planira doprinijeti ostvarenju cilja komponente C.1.3. – Razvoj infrastrukture za recikliranje komunalnog i ambalažnog otpada.

Očekuje se da će bolje informiranje građana o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, obavještavanjem kućanstava na određenom području o lokaciji RD i mogućnostima predaje otpada bez naknade postići cilj da građani ne odbacuju problematični otpad, manje količine glomaznog otpada i reciklabilni komunalni otpad u spremnike za miješani komunalni otpad ili da isti nepropisno odbacuju u okoliš.

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta iz članka 4. stavka 1. točke 69. Zakona o gospodarenju otpadom (NN, br. 84/21),  u skladu s člankom 84. ZGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima.

Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno članku 4. stavku 1. točki 70. ZGO-a), niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnih RD.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su jedinice lokalne samouprave.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 27. lipnja 2023. godine u 11,00 h.

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 25. travnja 2023. godine u 9,00 h.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 8.500.000,00 EUR / 64.043.250,00 HRK od čega je predviđeno:

 • 5.300.000,00 EUR / 39.932.850,00 HRK za obalne/otočne JLS-ove kao prijavitelje,
 • 3.200.000,00 EUR / 24.110.400,00 HRK za ostale JLS-ove kao prijavitelje.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

 • reciklažna dvorišta – građevine:
  • najniži iznos 67.000,00 EUR / 504.811,50 HRK
  • najviši iznos 840.000,00 EUR / 6.328.980,00 HRK
 • mobilna reciklažna dvorišta:
  • najniži iznos 13.300,00 EUR / 100.208,85 HRK
  • najviši iznos 33.000,00 EUR / 248.638,50 HRK

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Projektni prijedlog se podnosi putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr) u elektroničkom obliku.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Detalji poziva “Uspostava reciklažnih dvorišta” – oznaka “NPOO.C1.3.R2-I1.04” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr.

Skip to content