Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ peti je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Za energetsku obnovu zgrada javnog sektora neoštećenih u potresu u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada; bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“. Ovim Pozivom bit će utrošena sva raspoloživa alokacija iz NPOO-a u okviru investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, u iznosu od gotovo 133 milijuna eura.

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, uz uvažavanje važnosti javnog interesa zgrada zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene.

Ovim Pozivom se podupire i energetska obnova zgrada kojom se pridonosi ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), kojom se od svake države članice traži da od 1. siječnja 2014. godine svake godine obnovi 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.

U smislu ovog Poziva, projektni prijedlog se može podnijeti za:

 1. cjelovitu zgradu javnog sektora koja predstavlja ETC;
 2. dio cjelovite zgrade javnog sektora koji predstavlja ETC ako je zaseban volumen (jedan ili više njih) u odnosu na volumen ostalih dijelova cjelovite zgrade javnog sektora;
 3. kompleks zgrada javnog sektora (skupina zgrada koje imaju barem jedno zajedničko brojilo potrošnje) koji predstavlja ETC;
 4. dio kompleksa zgrada javnog sektora koji predstavlja ETC ako je zasebna, jedna ili više zgrada u odnosu na ostatak kompleksa, s kojim može i ne mora biti međusobno povezana.

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

 • tijela državne vlasti i državne uprave
 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
 • javne ustanove ili ustanove
 • vjerske zajednice
 • udruge

 

Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga u sustavu fondovieu (eNPOO) dozvoljena je najranije od 17. ožujka 2023. godine, a najkasnije do 16. svibnja 2023. godine u 16:00 sati.

 

Financijska alokacija Poziva iznosi: 39.816.842,52 eura.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva osiguran je iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a planira se u Državnom proračunu RH.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

 • najniži iznos 20.000,00 eura,
 • najviši iznos 8.000.000,00 eura.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Detalji poziva “Energetska obnova zgrada javnog sektora” – oznaka “NPOO.C6.1.R1-I1.04” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr.

Potencijalnim prijaviteljima će na raspolaganju biti i stručna podrška Sektora za energetsku učinkovitost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u pripremi njihovih projektnih prijedloga. Prijave za korištenje stručne podrške podnose se u razdoblju od objave Poziva do kraja dana 2. travnja 2023. godine, slanjem poruke elektroničkom poštom na adresu [email protected].

Ministarstvo će za sve potencijalne prijavitelje organizirati i informativne radionice putem platforme Microsoft Teams, a raspored održavanja istih će biti pravovremeno objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva https://mpgi.gov.hr i javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr.

Skip to content