Središnji državni ured za demografiju i mlade

POZIV JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH UREĐENJU I OPREMANJU DJEČJIH IGRALIŠTA NA JAVNIM POVRŠINAMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objave Poziva na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda, odnosno do 12. travnja 2024. godine.

Središnji državni ured za demografiju i mlade – Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave (gov.hr)

Skip to content