Izrada programskih dokumenata na nacionalnoj razini za novi VFO 2021.-2027. bliži se svom kraju Završeni je treći ciklus konzultacija u izradi programskih dokumenata na nacionalnoj razini. Do sada, odrađena su tri ciklusa konzultacija Ministarstva regionalnoga razvoja...