Povezana Hrvatska

U ovom dijelu web stranice, pronađite sve informacije povezane sa izradom operativnih programa za razdoblje EU 2021.-2027., vezane uz treći cilj kohezijske politike Povezanija Europa.

Politika je usmjerena na digitalnu infrastrukturu, transeuropski prijevoz i multimodalni urbani transport. Potiču se ulaganja za uvođenje i modernizaciju širokopojasne mreže kao preduvjet za digitalne usluge, ali i investiranje u samu digitalnu infrastrukturu.

U Hrvatskoj je usvajanje širokopojasne mreže nisko, a čimbenici koji doprinose niskom prihvaćanju uključuju nisku stopu korištenja interneta i visoke cijene (brze) širokopojasne mreže. Preporuka Europske komisije je učinkovito raspoređivanje 5G mreže koje bi moglo poboljšati brzu povezanost u ruralnim i udaljenim područjima.

Unutar cilja Povezanija Europa određena su četiri posebna cilja koja se odnose na:

  • razvoj održive, pametne, sigurne i intermodalne mreže TEN-T koja je otporna na klimatske promjene;
  • razvoj održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti.
  • promicanje održive multimodalne urbane mobilnosti (Digitalizacija prometa, Infrastruktura čistog gradskog prometa, Vozila čistog gradskog prometa, Biciklistička infrastruktura, Digitalizacija gradskog prometa, Infrastruktura za alternativna goriva, Multimodalni promet (TEN-T)
Skip to content