U Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije 27.12.2019. potpisana su dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnoj vrijednosti 45 milijuna kuna, za uspostavu infrastrukture Regionalnih centara kompetentnosti Tehničke škole Karlovac u podsektorima strojarstva (projekt pod nazivom „RCK STRuKA“) te elektrotehnike i računalstva (projekt pod nazivom „RCK KaRijERA).  

Također, potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt MREŽA KOM5ENTNOSTI za uspostavu infrastrukture regionalnog centra kompetentnosti Ugostiteljske škole Opatija u podsektoru turizma i ugostiteljstva u kojemu je partner Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac. Vrijednost projekta je 30 milijuna kuna. 

Potpisivanju ugovora u ime Karlovačke županije prisustvovao je župan Damir Jelić u pratnji zamjenice Vesne Hajsan Dolinar, savjetnik ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Zoran Lukšić te ravnatelj Tehničke škole Karlovac koji je potpisao ugovor s ministrom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Markom Pavićem i ravnateljem Središnje agencije za financiranje u ugovaranje programa i projekata EU Tomislavom Petricem.

Sredstva su dodijeljena temeljem poziva “Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020. Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je u srpnju prošle godine 25 centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju za područja turizma i ugostiteljstva, strojarstva, elektrotehnike i računalstva, te poljoprivrede i zdravstva, kojima je na raspolaganju iz Europskih fondova 1,3 milijarde kuna, što je najveće ulaganje u strukovno obrazovanje u povijesti Hrvatske.

Centri kompetentnosti su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a provedba projekata omogućit će kvalitetniju stručnu nastavu i osigurati prostorne kapacitete u kojima će učenici stjecati nova znanja i vještine potrebne na tržištu rada. Projekti su potpora reformi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. 

Temeljna obilježja centara su inovativne metode poučavanja i modeli učenja, učenje temeljeno na radu za učinkovitije uključivanje polaznika na tržište rada, uvažavanje potreba polaznika s teškoćama i drugih ranjivih skupina, vertikalna prohodnost za nastavak obrazovanja, izvrsnost nastavnika, visokokvalitetna infrastruktura, konstruktivna suradnja s  gospodarskim subjektima, javnim sektorom, visokim učilištima i drugim zainteresiranim institucijama šire zajednice. 

Provedba projekata doprinjet će i revitalizaciji gradske Zvijezde budući da će regionalni centri kompetentosti  u podsektorima strojarstva te elektrotehnike i računalstva, kao i partnerska institucija u podsektoru turizma i ugostiteljstva, biti smješteni u zgradi Oružarne na Trgu bana Josipa Jelačića. 

Razdoblje provedbe projekata započinje 07. siječnja 2020. godine i traje do 27. travnja 2023. godine. 

U suradnji s Tehničkom školom Karlovac i Karlovačkom županijom, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije izradila je obje projektne prijave, te će ujedno biti zadužena i za upravljanje projektima. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije bila je zadužena za izradu dijela projektne prijave koji se odnosi na partnera Trgovačko-ugostiteljsku školu Karlovac u podsektoru turizma i ugostiteljstva. 

Također, kao nastavak rada na uspostavi regionalnih centara kompetentnosti, Javna ustanova  Regionalna razvojna agencija izradila je još dvije projektne prijave koje su aplicirane na Poziv  „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u podsektorima strojarstva, elektrotehnike i računalstva, poljoprivrede i zdravstva“ (UP.03.3.1.04.) financiranog iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali  2014.-2020., u ukupnoj vrijednosti od 60 milijuna kuna.

Skip to content