Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije uspješno je pripremila i prijavila projekt „KaŽu5 EduKA II“ (KK.10.1.3.03.0013) na Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora, u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Ugovor je potpisan dana 3. prosinca 2019. u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU.

Projekt se bavi jačanjem kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije za uspješnije povlačenje sredstava iz ESI fondova kroz pružanje savjetodavne pomoći u pripremi projektnih prijedloga i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima iz EU te strateško planiranje razvoja, a u cilju poticanja regionalnog razvoja. 

Provedbom projekta ojačat će se kapaciteti Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije kroz specijalističke edukacije, nova zapošljavanja te sudjelovanjem na različitim događanjima vezanim uz programe i fondove EU, a s naglaskom na novu financijsku perspektivu 2021. – 2027. 

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije ovim projektom omogućit će pružanje savjetodavne pomoći, sudjelovanje na specijalističkim edukacijama iz područja EU fondova te će omogućiti pomoć u izradi i provedbi razvojnih projekata sufinanciranih iz sredstava EU fondova, a sve u cilju poticanja regionalnog razvoja. Navedene usluge usmjerene su na jačanje kapaciteta javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Karlovačke županije kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i regionalne samouprave, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije pružat će ih bez naknade. 

Provedbom projekta postići će se sljedeći rezultati:

  • 300 sudionika sudjelovat će u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje;
  • 30 institucija primit će savjetodavnu potporu za pripremu i provedbu razvojnih projekata sufinanciranih EU sredstvima;
  • Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije zaposlit će 6 novih zaposlenika;
  • djelatnici Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije sudjelovat će na 40 edukacija na temu EU fondova 

Vrijednost projekta je 14.756.262,24 kn, od čega je 12.542.822,84 kn bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Provedba projekta završava dana 31.12.2023.

 

    

Skip to content