Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničko tijelo 1 objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“.

Specifični cilj Poziva je jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova u području identifikacije i podrške obrazovanju darovitih učenika.
Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i regionalne samouprave te osnovne i srednje škole.
Prihvatljivi partneri na projektu mogu biti visoka učilišta, znanstvene organizacije, udruge, zadruge, trgovačka društva i javne institucije odgovorne za razvoj i provedbu obrazovnih politika.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu prijaviti su jačanje kompetencija učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama, izrada i provedba individualiziranih programa rada te novih modela i oblika rada, praćenja i poticanja (potencijalno) darovitih učenika.

Ukupna financijska alokacija iznosi 10.000.000,00 kn od čega 85% čine sredstva EU dok 15% čine sredstva državnog proračuna RH. Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektu iznosi 400.000,00 kn, a najviša 1.000.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova projekta te sufinanciranje od strane prijavitelja nije potrebno.

Trajanje projekta: od 16 do 24 mjeseca.

Rok za prijavu: 12. 12. 2016.

Skip to content