U petak 07.12.2018.g. Razvojnu agenciju Karlovačke županije posjetila je zamjenica župana dr.sc. Vesna Hajsan Dolinar. Tema posjeta je bio projekt Regionalnih centara kompetencija u strukovnom obrazovanju, kao jedan od trenutno prioritetnih razvojnih projekata Karlovačke županije i Razvojne agencije. Nastavno na dosadašnji veliki angažman zamjenice župana u realizaciji ovog projekta, u okviru posjeta održan je i operativni sastanak na kojem je zamjenica župana  izvještena o napretku pripreme projektne prijave te su ujedno dogovoreni  sljedeći koraci na operativnoj razini. Zamjenica župana izrazila je zadovoljstvo dosada odrađenim, te još jednom naglasila važnost ovog projekta za cijelu Karlovačku županiju kao i za cjelokupni sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Skip to content