Izložba se organizira u svrhu provedbe Aktivnosti 1. Mjere 4. Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane RH, utvrđene temeljem predmetne Odluke koju donosi Vlada RH.

Ideja izložbe „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati“ je da u sedam tematskih sekcija, koje zajedno čine jednu cjelinu, učenici srednjih škola kroz svoje praktične i kreativne radove podignu svijest javnosti o problemu bacanja hrane te potrošačima pruže i daju jednostavne savjete kako je moguće smanjiti otpad od hrane u svakodnevnom životu.

Ponovljena sekcija 1. odnosi se na temu otpada od hrane – ekološki otisak, u okviru koje bi izložbeni radovi učenika trebali osvijestiti činjenice o količinama otpada od hrane te njegovom utjecaju na okoliš, dok s druge strane brojno stanovništvo gladuje.

Sekcija 2. odnosi se na temu otpada od hrane u Republici Hrvatskoj, gdje nastaje, što se baca, u okviru koje bi izložbeni radovi učenika trebali osvijestiti činjenice o bacanju hrane i količinama otpada od hrane u Republici Hrvatskoj.

Rok za dostavu prijava je zaključno s danom 21. lipnja 2021.

Više informacija dostupno je u Javnom pozivu, na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/pristup_info/javni%20pozivi/Ponovljeni%20Javni%20poziv%20srednjim%20%C5%A1kolama%20za%20sudjelovanjem%20u%20izlo%C5%BEbi%20Hrana%20nije%20otpad%2C%20i%20ja%20mogu%20utjecati%20za%20sekciju%201.%20i%20sekciju%202..pdf

Skip to content