PONOVLJENI JAVNI POZIV – Prodaja službenog vozila
Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA d.o.o.
URBROJ: 144/18
Karlovac, 09.02.2018. godine

DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV
za prodaju službenog osobnog vozila u vlasništvu Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o.
Na temelju Odluke o prodaju osnovnih sredstava putem pisanih ponuda, UR.BROJ: 035/18, od 10.01.2018. godine objavljuje se

DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV
za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o.

TEKST PONOVLJENOG JAVNOG POZIVA
PRILOG 1. – PONUDBENI LIST
PRILOG 2. – PONUDBENI TROŠKOVNIK

Skip to content