POJAŠNJENJE MJERE VLADE RH – OBUSTAVA SVIH POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA KORISNIKE DRŽAVNOG PRORAČUNA

Narodne novine NN 41/2020 od 3. travnja objavile su Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu .

U tom se slučaju naručitelji obvezuju na isplativo i učinkovito korištenje sredstava, jer se, zbog zaustavljanja većine gospodarskih aktivnosti, priljev u proračune na nacionalnoj i lokalnoj razini smanjuje. Pri tome je važno nastaviti s pravnim postupcima javne i jednostavne nabave, uzimajući u obzir da su ugovorne količine ugovorene za sve predmete nabave kad god je to moguće, kako bi naručitelj mogao maksimalno racionalizirati nabavu tijekom trajanja ugovora ili okvirnog sporazuma.

Ova se odluka odnosi na:

  • svi proračunski korisnici državnog proračuna i
  • izvanproračunski korisnici državnog proračuna

i vodi se u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika u    skladu s Pravilnikom kojim se uređuje način određivanja proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i način vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine 128/09 , 142/14 i 23/19)

Porezni obveznici, tj. Proračunski korisnici ( popis dostupan OVDJE ) i izvanproračunski korisnici državnog proračuna ( popis dostupan OVDJE ) također će morati obratiti pažnju na ograničavanje korištenja sredstava iz svih izvora financiranja kojima oni raspolažu.

Od dana stupanja na snagu ove Odluke porezni obveznici obustavljaju:

  • svi javni pozivi,
  • postupci javne nabave i
  • jednostavni postupci nabave

i ne pokreću nove javne pozive, postupke javne nabave ili jednostavne postupke nabave koji nisu potrebni za obavljanje njihovih osnovnih zadaća i funkcija .

U skladu s ovom odredbom, naručitelj mora obustaviti javne i jednostavne postupke nabave, osim onih koji su potrebni za obavljanje osnovnih zadataka.

Naručitelji će provesti obustavu zadržavajući se unutar zakonskog okvira čl. 298.:

(1) Naručitelj je dužan otkazati postupak javne nabave ako:

  1. okolnosti koje ne bi pokrenule postupak javne nabave ako bi bile poznate prije

Odredba koja se u ovom slučaju može upotrijebiti utvrđena je stavkom 1. stavkom 1. prema kojem je moguće otkazati postupak javne nabave ako okolnosti koje ne bi pokrenule postupak javne nabave postanu poznate ako bi bile poznate prije pokretanja postupka.

To je jedina mogućnost zakonske obustave – poništenje postupka javne nabave u ovom slučaju, pri čemu odluka o poništavanju mora navesti okolnosti koje vode do poništenja.

Moguće je da naručitelj kao okolnost navodi nedostatak sredstava u proračunu ili financijskom planu , ali u tu je svrhu potrebno izvršiti rebalans proračuna / financijskog plana, definirajući ili smanjenje proračuna ili konverziju postojećih sredstava u druge svrhe, kako bi dokazao postojanje takvih okolnosti.

Od dana stupanja na snagu ove Odluke, porezni obveznici mogu preuzeti samo one obveze i izvršavati troškove i izdatke potrebne za obavljanje svojih osnovnih zadaća i funkcija .

U skladu s ovom odredbom, naručitelj dovršava postojeće postupke u skladu s pravnim okvirom, ali samo za one stavke nabave koje su potrebne za poslovanje naručitelja.

Ubuduće će provoditi samo one postupke koje će provoditi ugovaranjem nabave za stvari koje su neophodne za funkcioniranje naručitelja.

Naručitelji će maksimizirati pristup uštedama i ograničiti trošenje javnih sredstava isključivo na one stavke nabave koje su uistinu neophodne u radu tijela za ugovaranje.

Ako porezni obveznici daju donacije i pomoć (tekući i kapital, unutar opće države, na temelju prijenosa sredstava EU) iznad iznosa od 10.000,00 kuna, to mogu učiniti samo uz prethodnu suglasnost ministra financija.

Odstupajući od odredbe koja definira obvezu obustave svih javnih poziva i postupaka javne nabave, porezni obveznici mogu nastaviti provoditi postupke javnih nabava kao i jednostavne postupke nabave i mogu pokrenuti nove postupke :

ako je potrebna nabava za provedbu mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

ako se provodi nabava za saniranje štete od potresa

ako je nabava materijala, opreme ili slično neophodna za borbu protiv epidemije koronavirusa i

ako za to postoji opravdan i opravdan razlog , u tom slučaju mora se dobiti prethodno odobrenje ministra financija prije nego što se donese odluka o odabiru u tijeku postupka ili prije pokretanja postupka nabave.

Za sve opravdane i opravdane razloge za nabavu, kupac će tražiti suglasnost ministra financija.

Zaključno, naručitelji će i dalje funkcionirati u svojim obvezama prema građanima, pravnim subjektima i institucijama, racionalizirajući upotrebu vlastitog proračuna samo za osnovne potrebe. Ulaganja treba ostaviti za bolja vremena.

U svrhu hitnog sklapanja ugovora o nabavi, mogu se koristiti odredbe predložene u Smjernicama Europske komisije za provedbu okvira javnih nabava u kriznoj situaciji uzrokovanoj COVID-19 . Smjernice će biti predstavljene na videokonferenciji 21. travnja.

Izvor: www.edukacije-appa.hr

OBUSTAVA SVIH NABAVA ZA KORISNIKE DRŽAVNOG PRORAČUNA

Skip to content