Desk Kreativne Europe – Kultura svečano će obilježiti zavšretak Programa Kreativna Europa 2014. – 2020.

Taj program namijenjen je kulturnom i audiovizualnom sektoru i dijeli se na dva zasebna potprograma – potprogram Kultura i potprogram Media.

Potprogram Kultura na nacionalnoj razini koordinira Desk Kreativne Europe (Creative Europe Desk) ustrojen u okviru Službe za Kreativnu Europu Ministarstva kulture i medija, dok je potprogram Media u sklopu Kreativne Europe u nadležnosti Deska Kreativne Europe koji je uspostavljen pri Hrvatskom audiovizualnom centru. Oba Deska pružaju informacije o Programu Kreativna Europa te načinima korištenja sredstava i suradnji koje se na europskoj razini nude na području kulture i medija.

Povodom završetka ovog programa, Desk Kreativne Europe – Kultura organizirao je niz aktivnosti i zanimljivosti koje su objedinjene pod sloganom kampanje: Zamišljeno. Stvoreno. Podijeljeno. / Imagined. Created. Shared.

Završno online događanje, kojem će prisustvovati i predstavnici Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, održat će se u srijedu, 28. travnja 2021. godine od 11:00 do 12:00 sati.

Tada će biti predstavljena publikacija KREATIVNA EUROPA (2014. – 2020.): HRVATSKA ISKUSTVA, u kojoj se navode sve  aktivnosti, projekti i inicijative koje su ostvarene kroz Kreativnu Europu od 2014. godine. Usto, najavljeni su zanimljivi gosti, gitaristički koncert i jedno interaktivno iskustvo kroz koje će virtualne posjetitelje provesti plesačica, koreografkinja i plesna pedagoginja Tamara Curić. Susret će biti organiziran u digitalnom prostoru, no prema najavama to neće biti samo još jedno online događanje u nizu, zbog kojih smo svaki dan prikovani za ekrane.

Dio sudionika program će moći pratiti sudjelovanjem putem ZOOM platforme za što će biti potrebna registracija, a ostali zainteresirani događanje će moći pratiti uživo putem YouTube kanala.

Program i obrazac za prijavu uskoro će biti objavljen na webu i fb Deska culture.

 

Skip to content