Plan razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027.

Plan razvoja Karlovačke županije 2021-2027. je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja, i koji trebaju biti usklađene sa – Nacionalnom razvojnom strategijom, sektorskim i višesektorskim strategijama.

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je koordinator izrade Plana Razvoja Karlovačke županije 2021.- 2027.

Plan razvoja Karlovačke županije 2021.- 2027. donosi se sa svrhom razrade planova za realizaciju dugoročnih nacionalnih, sektorskih ili međusektorskih razvojnih smjerova i strateških ciljeva za plansko razdoblje do 2027. godine na ovom području, a između ostalog pruža priliku i za uspješno povlačenje sredstava iz EU fondova.

Plan razvoja Karlovačke županije 2021.- 2027.  uključuje:

  • Srednjoročnu viziju razvoja,
  • Opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala
  • Opis prioriteta u srednjoročnom razdoblju
  • Posebne ciljeve
  • Terminski plan provedbe projekata od značaja za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, s naznačenim ključnim koracima i rokovima u provedbi
  • Indikativni financijski plan s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu posebnih ciljeva i projekata od značaja za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
  • Usklađenost s nacionalnom razvojnom strategijom, sektorskim i višesektorskim strategijama te dokumentima prostornog uređenja.

 

U rubrikama na desno moći ćete naći sve relevantne informacije o pripremi i donošenju Plana razvoja Karlovačke županije 2021-2027.; -glavne odluke, aktivnosti i zakonodavni okvir te ostale aktualnosti o kojima ćemo Vas izvještavati u tijeku izrade.

Skip to content