Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, kao koordinator izrade Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027., otvorila je adresu elektroničke pošte namijenjenu dionicima i zainteresiranoj javnosti: [email protected].

Na navedenu adresu elektroničke pošte mogu se poslati upiti, prijedlozi i mišljenja vezano za Plan razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027.

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. je akt strateškog planiranja od regionalnog značaja. Njime se određuje smjer razvoja Karlovačke županije za idućih 7 godina. Stoga je cilj, uz uključivanje što većeg broja dionika u postupak njegove izrade, i jačanje svijesti o važnosti uloge građana i njihovog doprinosa u izradi akta strateškog planiranja ključnog za razvoj i podizanje kvalitete života u Karlovačkoj županiji.

U kasnijoj fazi izrade Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027.  bit će provedeno i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, sukladno važećim zakonskim propisima.

Skip to content