Plan nabave

Javna nabava je provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama – pa tako i Javnoj ustanovi Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije. S obzirom da se prilikom javne nabave raspolaže novcem iz proračuna, odnosno javnim sredstvima, svi postupci javne nabave su javno objavljeni kako bi bili transparentni.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

2024

Plan nabave za 2024. godinu
Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, 114/2022) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017, 144/2020), Plan nabave Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije za proračunsku godinu 2024. i sve njegove kasnije promjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi: https://eojn.hr/, odabirom u rubrici Planovi nabave.

2023

Plan nabave za 2023. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, 114/2022) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017, 144/2020), Plan nabave Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije za proračunsku godinu 2023. i sve njegove kasnije promjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik, odabirom u rubrici Planovi nabave.

2022

Plan nabave za 2022. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, 114/2022) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017, 144/2020), Plan nabave Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije za proračunsku godinu 2022. i sve njegove kasnije promjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik, odabirom u rubrici Planovi nabave.

2021

Plan nabave za 2021. godinu

2020

Plan nabave za 2020. godinu

2019

2. izmjene plana nabave za 2019. godinu
1. izmjene plana nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2019. godinu

2018

Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2018. godinu i prilozi

2017

Plan nabave za 2017. godinu
Skip to content