Plan industrijske tranzicije

Plan za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske

Plan za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske pilot je inicijativa kojom se želi ojačati konkurentnost Panonske regije, kroz izradu strateškog okvira za razvoj regionalnog gospodarstva. Obzirom da je Karlovačka županija dio NUTS2 regije Panonska Hrvatska, na raspolaganju će joj biti EU sredstva u okviru ovog Plana.
Plan industrijske tranzicije

Plan industrijske tranzicije  usredotočen je na 5 prioritetnih industrija.

Plan industrijske tranzicije

Uz poljoprivredno-prehrambenu, drvno-prerađivačku te metaloprerađivačku i strojarsku industriju, planom su obuhvaćene još i informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) te turizam. Cilj je poticanje novih ulaganja u privatnom sektoru, povećanje zaposlenosti te poboljšanje životnih uvjeta u ovoj hrvatskoj regiji koja čini 40 % ukupnog teritorija Hrvatske i obuhvaća gotovo 1/3 ukupnog stanovništva Hrvatske. Navedeno se želi postići ulaganjem u istraživanje i razvoj, zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, turističku valorizaciju prirodne i kulturne baštine i razvoj pametnih vještina.

U pripremi Plana za industrijsku tranziciju Panonske regije sudjeluju svi župani iz 8 županijskih središta i regionalne razvojne agencije, ali i predstavnici pet prioritetnih industrija, trgovinska udruženja, civilno društvo te akademska zajednica. Stručnu pomoć u izradi Plana industrijske tranzicije pruža Svjetska banka. Završetak postupka izrade Plana planiran je krajem ljeta 2021.g.

Skip to content