Pametna Hrvatska

U ovom dijelu web stranice, pronađite sve informacije povezane sa izradom operativnih programa za razdoblje EU 2021.-2027., vezane uz prvi cilj kohezijske politike Pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe.

Pametnija Europa za cilj ima inovativnu i pametnu gospodarsku transformaciju usmjerenu na inovacije, digitalizaciju, gospodarsku preobrazbu i potporu malim i srednjim poduzećima. Preporuka za države jednakog stupnja razvoja kao Republika Hrvatska je minimalno 35% alokacije Europskog fonda za regionalni razvoj, za tematski cilj 1 Pametna Europa. Ukupan predložen budžet iz EFRR-a na razini Europske unije iznosi 217 milijardi eura, pri čemu je Republici Hrvatskoj iz EFRR-a na raspolaganju čak 5.3 milijardi eura.

Kada govorimo o poduzetništvu i inovacijama, u  nadolazećem razdoblju očekuje se aktiviranje fondova za povećanje konkurentnosti i industrijsku tranziciju europskih gospodarstva. Projekti vezani uz digitalizaciju i digitalnu transformaciju, istraživanja i razvoj (R&D) te energetiku, bit će najizdašnije sufinancirani. Za financiranje “jedinstvenog tržišta, inovacija i digitalizacije” ukupno je planirano ulaganje Europske unije u iznosu 143 milijarde eura.

Unutar ovog cilja politike nalaze se četiri posebna cilja koja se odnose na:

  • poboljšanje istraživačkih i inovacijskih sposobnosti te povećanu primjenu naprednih tehnologija;
  • iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća i vlade;
  • jačanje rasta i konkurentnosti MSP-ova;
  • razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo te jačanje digitalne povezanosti.

Pametna Hrvatska

Skip to content