+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr

JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je regionalni koordinator razvoja, zadužena za koordiniranje gospodarskog razvoja i promoviranja Karlovačke županije kao regije iznimnog geostrateškog položaja u Republici Hrvatskoj. Naša misija je objediniti prioritete i mjere sa područja gospodarstva, prirodnih i kulturnih potencijala, poljoprivrede i zaštite okoliša, ljudskog potencijala, kvalitete života, međunarodne i prekogranične suradnje. Usmjerene su na potrebe županije, jedinica lokalne samouprave, javnih institucija, javnopravnih tijela i tijela s javnim ovlastima.

AKTUALNI NATJEČAJI

Dan Hrvatske 2019 – KroatienTAG 2019

Dan Hrvatske 2019 – KroatienTAG 2019

Na poziv Hrvatsko-austrijske trgovinske komore na “Danu Hrvatske 2019” koji je održan u srijedu 23. listopada 2019. godine u Raiffeisensaal, Raiffeisen – Platz, Raaba Grambach pored Graza, iz JURRA Karlovačke županije nazočili ravnatelj dr.sc. Vilko Klasan i...

read more