+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr

JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je regionalni koordinator razvoja, zadužena za koordiniranje gospodarskog razvoja i promoviranja Karlovačke županije kao regije iznimnog geostrateškog položaja u Republici Hrvatskoj. Naša misija je objediniti prioritete i mjere sa područja gospodarstva, prirodnih i kulturnih potencijala, poljoprivrede i zaštite okoliša, ljudskog potencijala, kvalitete života, međunarodne i prekogranične suradnje. Usmjerene su na potrebe županije, jedinica lokalne samouprave, javnih institucija, javnopravnih tijela i tijela s javnim ovlastima.

Održan sastanak u Općini Vojnić

U Općini Vojnić dana 08.03.2019. godine, nastavno na kolegij Župana održan je sastanak sa načelnikom Općine Nebojšom Andrićem i pročelnicom Natašom Opačić. Sastanak je vodio ravnatelj dr. sc. Vilko Klasan, na teme pripreme projekata, evidentiranje statusa projekata i...

read more

KAŽU5 EDUKA SEMINAR U OŽUJKU

14.03. seminar javna nabava (izmjene ugovora)-UMJESTO 11.03. 15.03. seminar financijsko upravljanje projektom (izrada završnog izviješća) - UMJESTO 08.03. 22.03.  seminar(i) javna nabava: OTVORENI POSTUPAK I PRAKSA DKOM-A Prijave se zaprimaju na...

read more

RASPORED SEMINARA ZA JLS I TIJELA S JAVNIM OVLASTIMA

U okviru projekta KaŽu 5 Eduka Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije organizira seminare namijenjene jedinicama lokalne i regionalne samouprave i tijelima s javnim ovlastima. U nastavku je priložen raspored edukacija tijekom veljače i ožujka....

read more