Dana 17. studenoga 2023. Upravljačko tijelo Interreg programa Slovenija – Hrvatska objavilo je Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za male projekte. Predmet ovog otvorenog poziva za male projekte je sufinanciranje projekata koji doprinose izgradnji uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja „od građana za građane“.

U ovom pozivu podržat će se sljedeći tipovi malih projekata:

  • Projekti prekogranične suradnje (dalje u tekstu: Tip 1) su projekti kojima se podupiru manja

događanja namijenjena specifičnim ciljnim skupinama koje su definirane projektom i njegovim ciljevima.

  • Projekti izgradnje uzajamnog povjerenja (dalje u tekstu: Tip 2) su projekti kojima se podupiru veća događanja koja će imati utjecaj na stanovništvo koje živi u prekograničnom

području.

Svrha malih projekata nije privući turiste ili opću javnost već produbiti uzajamno povjerenje i razumijevanje među stanovnicima prekograničnog područja i ojačati povezanost među njima.

Za sufinanciranje projekata u okviru ovog otvorenog poziva za male projekte na raspolaganju je iznos od 720.555,00 EUR EFRR sredstava.

Najviši iznos proračuna za male projekte iznosi do 16.000 EUR EFRR-a za projekte Tipa 1 i do 24,800 EUR EFRR-a za projekte Tipa 2.

Sufinanciranje sredstvima iz EFRR-a iznosi najviše 80% ukupnih prihvatljivih troškova, a projektni partneri moraju osigurati najmanje 20% iz vlastitog doprinosa i/ili drugih izvora.

U skladu s minimalnim uvjetima, partnerstvo se mora sastojati od minimalno jednog projektnog partnera iz Slovenije i jednog iz Hrvatske (maksimalno četiri projektna partnera).

Trajanje projekta ne smije biti dulje od 12 mjeseci.

Prvi rok za dostavu projektnih prijava je 31. siječnja 2024. godine (12 sati po srednjoeuropskom vremenu).

Više informacija o pozivu možete pronaći na  http://www.si-hr.eu/2127/hr/small-scale-projects/

Skip to content