Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za uključenje u Program Školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2021. godinu.

Tekst Javnog poziva dostupan je na poveznici: https://www.apprrr.hr/program-skolski-medni-dan-hrvatskih-pcelinjaka/

Svrha provedbe Programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, posebno zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti, budući da 84 % biljnih vrsta i 76 % proizvodnje hrane u Europi ovisi o oprašivanju koje obavljaju domaće i divlje pčele. Budući da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati njihove prehrambene navike s ciljem  trajnog povećanja  udjela meda u njihovoj prehrani, Program će se  provoditi u prvim razredima  osnovnih škola. Med koji će se dodijeliti učenicima prvih razreda osnovnih škola bit će zapakiran u Nacionalnu staklenku za med. Uporaba Nacionalne staklenke za med dovodi do prepoznatljivosti proizvoda i različitosti takvih proizvoda na zajedničkom tržištu. Programom je predviđena  i promocija hrvatskog pčelarstva kroz promociju meda lokalnih proizvođača (med hrvatskih pčelinjaka), čime im se daje primjeren značaj te se doprinosi zaštiti okoliša preferiranjem kratkih lanaca opskrbe.

Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imaju osnivači školskih ustanova: Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave i druge pravne ili fizičke osobe – osnivači osnovnoškolskih ustanova.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na mrežnim stranicama www.apprrr.hr do 1. listopada 2021. godine. Agencija za plaćanja će do 1. prosinca 2021. godine odlukom odobriti osnivača školske ustanove i odrediti iznos prava na potporu po osnivaču školske ustanove s razdijeljenim iznosom po svakoj školi koja sudjeluje u Programu. Proračunskim korisnicima isplatit će se potpora u obliku predujma u 100% – tnom iznosu.

Više informacija i dokumentacija Poziva dostupni su na poveznici: https://www.apprrr.hr/program-skolski-medni-dan-hrvatskih-pcelinjaka/

Skip to content