Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za sufinanciranje pripreme infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini za 2021. godinu.

Sredstva programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje infrastrukturnih projekata kojima se potiče i promiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača te koji doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova i otpornosti na klimatske promjene. Prihvatljivi su projekti za infrastrukturu koju će koristiti priznata uzgojna udruženja ili proizvođačke organizacije za prihvatljive zajedničke aktivnosti navedene u točki III. Javnog poziva:

  • zajedničke organizacije prometa stokom (otkup, sabiranja, priprema za tržište);
  • potpore provođenju i unaprjeđenju uzgojno-selekcijskog radau stočarstvu;
  • zajedničkog skladištenja, dorade, prerade, pakiranja, distribucije i prodaje poljoprivrednih proizvoda i
  • promocije poljoprivrednih proizvoda.

U projektnoj prijavi potrebno je obrazložiti doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova i otpornosti na klimatske promjene.  Tekst Javnog poziva dostupan je na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/pristup_info/javni%20pozivi/JP_sufinanciranje_pripreme_infrastrukturnih_projekata2021/Javni%20poziv_za%20objavu.pdf

Pravo prijave na Javni poziv imaju jedinice područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju uvjete iz točke II. Javnog poziva.

Javni poziv je otvoren do 10. rujna 2021., a iznos raspoloživih sredstava po pojedinoj projektnoj prijavi je maksimalno 400.000,00 kuna, a mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta, odn. korisnik koji podnosi Zahtjev dužan je osigurati minimalno 15% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

Dokumentacija je dostupna na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/javni-poziv-za-sufinanciranje-pripreme-infrastrukturnih-projekata-kojima-se-potice-udruzivanje-i-povezivanje-poljoprivrednih-proizvodjaca-na-regionalnoj-razini-za-2021-godinu/4780

Skip to content