Ministarstvo turizma i sporta 15. veljače 2021. objavilo je Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam.

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti srednje strukovne i umjetničke škole kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska. Spomenuti Prijavitelj projekt može prijavit samostalno ili u partnerstvu s jednom ili više drugih srednjih strukovnih ili umjetničkih škola. Osnivač Partnera također mora biti Grad Zagreb, županija ili Republika Hrvatska.

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 800.000,00 kn. Iznos zatraženih sredstava po pojedinom prijavitelju može biti najviše 25.000 kn ukoliko se prijavljuje jedna škola, odnosno 50.000 kn ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu s dvije ili više škola. Prijavitelj po pojedinom projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta. Prijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt na predmetni Javni poziv.

Cjelovita dokumentacija Javnog poziva dostupna je na poveznicama: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/2021_dokumenti/001_210215_jp_struka.pdf

https://mints.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

Skip to content