Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti I.-IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. Tekst Javnog poziva dostupan je na poveznici: https://demografijaimladi.gov.hr/UserDocsImages//Fotografije%203//Tekst%20javnog%20poziva%20za%20gradove%20(I.%20do%20IV.%20skupine)%20za%20pred%C5%A1kolsku%20djelat.._.pdf

Poziv je objavljen sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima Republike Hrvatske i Provedbenog programa Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. – 2024.

Poziv je nastavak mjere iz 2019. godine koja se provodila sukladno raspisanom Javnom pozivu općinama indeksa razvijenosti I. do IV. skupine i ostalim sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivog prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u pedagoškoj godini 2019./2020. godini te Javnom pozivu općinama indeksa razvijenosti I. do IV. skupine i ostalim sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivog prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u pedagoškoj godini 2020./2021. godini. Ova mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna za 2021. za što veće institucijsko zbrinjavanje djece predškolske dobi u gradovima s potpomognutih područja, a posebno manje naseljenih i ruralnih područja Republike Hrvatske u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.

Prihvatljivi prijavitelji se smatraju oni gradovi koje provode program predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi od treće godine do polaska u osnovnu školu, a zadovoljavaju uvjete natječaja. Neprihvatljivi prijavitelji su oni gradovi koji provode samo program predškole.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Ukupan iznos natječaja je 3.262.500 kn. Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini  2020./2021. (1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021.). Iznos po djetetu je 500,00 kuna/mjesečno. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 220.000,00 kuna (za najviše 40 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021.).

Više informacija i dokumentacija Poziva dostupni su na poveznici: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/javni-poziv-gradovima-indeksa-razvijenosti-i-iv-skupine-za-financijsku-potporu-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-2021-godini/6163

Skip to content