B-solutions četverogodišnja je pilot inicijativa koju promovira DG REGIO Europske komisije, a kojom upravlja Udruženje europskih pograničnih regija (AEBR) radi rješavanja graničnih prepreka pravne i / ili administrativne prirode duž unutarnjih kopnenih granica EU-a.

Od početka 2018. godine, u okviru b-rješenja riješene su ukupno 43 granične prepreke. Sudionici su iznijeli održive metode za prevladavanje prepreka zakonske i administrativne prirode prekogranične suradnje, u skladu s općim ciljem inicijative. Različite sheme primijenjene su na tri poziva otvorena između 2018. i 2020. Godine 2018. AEBR i DG REGIO odabrali su 10 pilot projekata koje su podnijela prekogranična partnerstva i strukture s unutarnjih kopnenih granica EU-a i EFTA-e radi prevladavanja graničnih izazova. Svoja su rješenja implementirali samostalno, imajući na raspolaganju potporu za djelovanje tijekom godine i pol.

AEBR, u suradnji s DG REGIO, otvara četvrti poziv za dostavu prijedloga projekata u okviru pilot-inicijative b-rješenja. Cilj ovog četvrtog poziva je utvrditi daljnje slučajeve u kojima pravna ili administrativna prepreka ometa suradnju među pograničnim regijama. Glavna svrha  poziva za dostavu prijedloga jest rješavanje slučajeva u kojima je međudjelovanje teže zbog sljedećih strukturnih razloga:

  • nedostatak usklađenosti zakona koji se primjenjuju na različitim stranama granice;
  • nedosljednosti i preklapanja različitih administrativnih postupaka;
  • primjenjivo europsko, nacionalno ili regionalno zakonodavstvo ne uzima u obzir specifičnost prekograničnih interakcija.

Za ovaj poziv za dostavu prijedloga, podnositelji zahtjeva mogu dostaviti prijedloge slučajeva savjeta koji se bave sljedećim temama:

(1) zapošljavanje,

(2) promet,

(3) zdravstvo,

(4) institucionalna suradnja,

(5) višejezičnost,

(6) eUprava,

(7) informacijske usluge i

(8) dokazi i podaci.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • javnatijela i javna ekvivalentna tijela (nacionalna, regionalna, lokalna) s nacionalnom granicom koja ograničava njihov teritorij;  i
  • prekogranični entiteti poput Europskih teritorijalnih grupacija, suradnja (EGTC-ova), euroregije, eurooblasti, eurogradova i slično prekogranične strukture s pravnom osobnošću, čak i ako nisu javna tijela.

Potpora:

 

Odabranim projektima biti će dodijeljena podrška stručnjaka koji će s njima surađivati u definiranju prepreka i moguće pronalaženje rješenja.

Rokovi prijave:

Otvaranje poziva: 15 siječanj 2021

Zatvaranje poziva: 11 ožujak 2021

Više info možete naći na: https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals

 

Skip to content