Ostvarivanje prava na pristup informacijama

 Pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava koje je zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske ((»Narodne novine« broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Pravo na pristup informacijama korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva za pristup informacijama tijelu javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis.

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku. Istima je moguće pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

U nastavku se nalazi adresa i kontakt broj na koji se može dostaviti, odnosno postaviti upit, ime i prezime službenika za informiranje, naknada za pristup informacijama, pravni izvori kojima se uređuje pravo na pristup informacijama, obrasci i Odluka o imenovanju službenika za informiranje.

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

Jurja Haulika 14

47 000 KARLOVAC

tel: 047 612 800 

Službenik za informiranje:

Ksenija Silaj, dipl. politolog

e-mail: [email protected]

Naknada za pristup informacijama:

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Prema članku 2. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14 i 15/14), visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Pravo na pristup informacijama uređuju sljedeći pravni izvori:

ZAKONI:

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13, 85/15)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 93/14.)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata RH (NN 124/15.)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponvnu uporabu informacija (NN 20/16)
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)
 • Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine« broj 61/18)

PROPISI:

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

 

Pravo na pristup informacijama ZAHTJEV

Pravo na pristup informacijama 

 Pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava koje je zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske ((»Narodne novine« broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Pravo na pristup informacijama korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva za pristup informacijama tijelu javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis.

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku. Istima je moguće pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

U nastavku se nalazi adresa i kontakt broj na koji se može dostaviti, odnosno postaviti upit, ime i prezime službenika za informiranje, naknada za pristup informacijama, pravni izvori kojima se uređuje pravo na pristup informacijama, obrasci i Odluka o imenovanju službenika za informiranje.

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

Jurja Haulika 14

47 000 KARLOVAC

tel: 047 612 800 

Službenik za informiranje: 

Ksenija Silaj, dipl. politolog

e-mail: [email protected]

Naknada za pristup informacijama:

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Prema članku 2. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14 i 15/14), visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Pravo na pristup informacijama uređuju sljedeći pravni izvori:

ZAKONI:

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13, 85/15)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 93/14.)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata RH (NN 124/15.)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponvnu uporabu informacija (NN 20/16)
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)
 • Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine« broj 61/18)

PROPISI:

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Odluka službenik za informiranje

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju službenika za informiranje

dav[/caption]

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI

OBRASCI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Obrazac - zahtjev za pristup informacijama

Obrazac - zahtjev za dopuni ili ispravak informacije

OBRAZAC - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Skip to content