Povezani i energetski učinkoviti prometni sustav: 5 milijardi eura za ključne infrastrukturne projekte

Europska komisija je jučer, 13. rujna 2022., objavila poziv na podnošenje prijedloga pokrenut u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) u području prometa, kojim se stavlja na raspolaganje više od 5 milijardi eura za europsku prometnu infrastrukturu. Sredstvima će se podupirati projekti u svim državama članicama EU-a u sklopu transeuropske prometne mreže (TEN-T), željezničkih mreža, unutarnjih plovnih putova, luka i cesta koje povezuju Europu. Ti će projekti pomoći EU-u da ostvari cilj europskog zelenog plana, odnosno smanjenju emisija nastalih u prometu za 90 % do 2050. Projekti kojima se jačaju koridori solidarnosti također će biti prihvatljivi.

U ovim teškim vremenima također je važna i učinkovita te dobro povezana europska infrastrukturna mreža. Projekti koji se financiraju u okviru ovog poziva pridonijet će stvaranju međusobno povezanog multimodalnog prometnog sustava za putnike i teret. Cilj je cjenovno pristupačna, pouzdana i učinkovita željeznička mreža, poboljšana plovidba unutarnjim plovnim putovima i infrastruktura u morskim lukama, uravnotežena povezanost različitih načina prijevoza te povećana automatizacija i interoperabilnost radi učinkovitije i sigurnije prometne mreže u cijelosti.

COVID-19: Tim Europa osigurao je 47,7 milijardi eura za pomoć partnerima u borbi protiv pandemije i njezinih posljedica

Od izbijanja pandemije bolesti COVID-19 početkom 2020. EU, države članice EU-a i europske financijske institucije, kao Tim Europa, isplatile su 47,7 milijardi eura za potporu partnerskim zemljama u suočavanju s pandemijom i njezinim posljedicama, čime su ispunjena zadana obećanja s konkretnim rezultatima. Ta brojka daleko premašuje početni paket potpore Tima Europa u iznosu od 20 milijardi eura koji je obećan u proljeće 2020., a koji se do sada povećao na 53,7 milijardi eura. Tim Europu, kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, podupire više od 140 partnerskih zemalja. Ta zajednička globalna potpora usmjerena je na:

  1. brze reakcije na hitne humanitarne potrebe,
  2. jačanje zdravstvenih, vodoopskrbnih, sanitarnih i prehrambenih sustava
  3. ublažavanje socijalnih i gospodarskih posljedica pandemije.
Skip to content