Razvojna agencija, u suradnji s Karlovačkom županijom i EuropeDirectom Karlovac, organizira okrugli stol na temu: Strateško planiranje razvoja kao alat upravljanja razvojem, a koji će se održati 01.12.2017. godine u Zorin domu u Karlovcu s početkom u 10,00 sati.

Cilj okruglog stola je okupiti relevantne predstavnike javnog sektora i potaknuti raspravu/kritički dijalog o strateškom planiranju razvoja i njegovom utjecaju na upravljanje razvojem na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Na okruglom stolu će se potaknuti rasprava o konkretnim pitanjima: kako planirati razvoj (lokalni, regionalni, nacionalni),  koji su to pokazatelji razvoja, postoje li mehanizmi povezivanja strateških dokumenata s  proračunom (usklađivanje želja i mogućnosti),  u kojoj mjeri se strateško planiranje razvoja može osloniti na ESI fondove i sl. Sudionici panela će razgovarati o razvojnim projektima te odgovoriti na pitanja tko razvija projekte, jesu li projekti rezultat strateškog planiranja ili nastaju neovisno o  strateškom dokumentu, imaju li jedinice lokane i regionalne samouprave projekte koje potiču razvoj i stvaranje radnjih mjesta, do koje mjere su lokalne i regionalne (pa i nacionalne) razine kapacitirane za strateško planiranje, osmišljavanje, pripremu i provedbu projekata, je li outsourcing poželjan/nužan…..

Na okruglom stolu sudjelovat će Branko Baričević, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Ana Odak, pomoćnica ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Damir Jelić, župan Karlovačke županije, Zlatko Komadina, župan Primorsko goranske županije, Matija Bumbak, pročelnik Upravog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Šibenika, Renata Šeperić Petak, Logička matrica, dr.sc. Tihana Kraljić, Razvojna agencija Koprivničko križevačke županije PORA  i dr.sc. Viktor Šegrt, direktor Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA.

Lokalne i regionalne vlasti mogu najbolje upravljati lokalnim razvojem, a učinak se postiže u koordinaciji sa nacionalnom razinom odgovoran za osiguranje jasnog okvira za strateško planiranje razvoja i donošenje odluka, kao i u suradnji i partnerstvu s privatnim i nevladinim sektorom.
“Sufinancirano iz sredstava Europske unije iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020”

esfi logoskazu5

Skip to content