Prometni razvojKarlovačka županija sa partnerom Razvojnom agencijom Karlovačke županije-KARLA d.o.o. provodi EU projekt „Izrada Studije prometnog razvoja Karlovačke županije“. Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima EU fonda za regionalni razvoj i temelji se na sljedećim načelima:
•    zajamčena mobilnost svakome,
•    učinkovito korištenje svih načina prijevoza,
•    održavanje prometa sigurnim i ekološki prihvatljivim,
•    stvaranje učinkovitih prijevoznih usluga u regiji.

Dakle, poseban naglasak stavljen je na održivu mobilnost i smanjenje emisije CO2, čime ovaj projekt dobiva dodatno na važnosti. Ciljane skupine su jedinice lokalne i područne uprave i samouprave, upravitelji prometnom infrastrukturom, prijevoznici i najvažnije, stanovnici Karlovačke županije.

Stoga, računamo na Vašu cijenjenu suradnju:
Kao osnova za budući razvoj, važno je prikazati trenutno stanje mobilnosti u Karlovačkoj županiji. Iz tog razloga su tvrtke Verkehrplus iz Graza (Austrija) i Prometplus iz Zagreba pripremile online upitnik za stanovnike Karlovačke županije. Kako biste iskoristili priliku za sudjelovanje i oblikovali budućnost mobilnosti u svojoj županiji, molimo slijedite online link:

http://anketa.Karlovac.sgizmo.com/s3/

Kvaliteta rezultata upitnika uvelike ovisi o Vašoj suradnji.

Upitnik je podijeljen na 6 tematskih područja: statističke i osnovne informacije, sredstva mobilnosti, pokazatelji mobilnosti, informacije o putovanjima i načinu prijevoza, sigurnost u prometu, stavovi i motivacija.

Evaluacija upitnika se provodi anonimno. Podaci će nakon evaluacije biti obrisani. Ispunjavanje upitnika traje približno 30 minuta. Molimo uzmite dovoljno vremena kako biste odgovorili precizno i potpuno.

Vaše sudjelovanje je vrlo važno , stoga cijenimo Vašu spremnost na suradnju.
Za moguća pitanja obratite se odgovornim tvrtkama Verkehrplus/Prometplus:

Denis Buhin, mag.ing.traff.
Verkehrplus – Prognose, Planung und Strategieberatung GmbH
Elisabethinergasse 27a, 8020 Graz
[email protected]
Tel: 092/3426014

Skip to content