U Javnoj ustanovi Regionalnoj razvojnoj agenciji Karlovačke županije, dijelom fizički, a dijelom, zbog epidemioloških razloga, digitalnim putem, održani su sastanci dionika koji sudjeluju u izradi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. Riječ je o aktu strateškog planiranja, koji će odrediti viziju i smjer razvoja Karlovačke županije za idućih 7 godina.

Izrađeno je 7 analitičkih podloga za područja: 1. Gospodarstvo, 2. Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo i lovstvo, 3. Geografska i demografska obilježja, 4. Obrazovanje i tržište rada, 5. Okoliš, klimatske promjene, gospodarenje vodama, gospodarenje otpadom, energetika, 6. Promet i elektroničke komunikacije, te 7. Zdravstvo, socijalna skrb, društvo, civilna zaštita i vatrogastvo. Nakon što su analitičke podloge poslane članovima Radne i članovima Tematskih radnih skupina, pristiglo je ukupno 146 komentara, od čega je prihvaćeno 119 komentara. Dakle, samo 2 posto komentara nije prihvaćeno, jer su bili namijenjeni sektorskim strategijama. Trenutačno su u tijeku individualne konzultacije, nakon kojih će analitičke podloge biti završene.

Idući koraci u izradi Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. bit će izrada SWOT analize i  definiranje razvojnih izazova i razvojnih potencijala te odabir prijedloga vizije. Analitičke podloge dat će odgovor na pitanje „gdje smo sada“ i zajedno sa SWOT analizom činit će Analizu stanja. Prema hijerarhiji sustava strateškog planiranja, moraju se poštivati smjerovi koje je zadala Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030., stoga će Plan razvoja Karlovačke županije slijediti razvojne smjerove NRS-a, odnosno prioriteti javnih politika iz NRS-a 2030. postat će posebni ciljevi u Planu razvoja.

U izradi Plana razvoja, kroz osnovnu Radnu i  Tematske radne skupine sudjeluje širok krug dionika:  predstavnici javnog sektora, uključujući donositelje odluka na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, predstavnici javnih ustanova, predstavnici strukovnih organizacija, akademske zajednice, znanstvenih, obrazovnih i istraživačkih institucija, kao i predstavnici privatnog sektora, osobito gospodarstva, i predstavnici civilnog društva. Sve s ciljem da u izradi Plana razvoja sudjeluje što veći broj dionika te da se poštuju načela partnerstva i transparentnosti.

Skip to content