U utorak (20. kolovoza 2019.godine) i petak (23. kolovoza 2019.godine) u dvorani za sastanka Razvojne agencije Karlovačke županije održana su dva sastanka pripreme projektnih prijedloga u okviru Ograničenih poziva” Uspostave regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju za podsektorima strojarstva, elektrotehnike i računalstva, poljoprivrede i zdravstva” te “Uspostave regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva”.

Sastancima su nazočili predstavnici Tehničke škole, Trgovačko ugostiteljske škole i Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije. Sastanci su održani u svrhu razrade projektnog prijedloga koje obuhvaćaju sljedeće korake; definiranje partnera i suradnika u provedbi, definiranje projektnih aktivnosti, prikupljanje ponuda za specijaliziranu opremu, razvoja i unapređenja provedbe programa strukovnog obrazovanja i provođenje edukativnih aktivnosti, izrada proračuna projekta idr. Planirano je održavanje tjednih sastanaka projektnog tima.

Tehnička škola Karlovac kao imenovani regionalni centar kompetentnosti sudjeluje u prijavi kao prijavitelj u sektorima strojarstva i elektrotehnike, a Trgovačka ugostiteljska škola će sudjelovati u projektu kao projektni partner imenovanom RCK Ugostiteljskoj školi u Opatiji. JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je zadužena za pripremu projektnog prijedloga i pružanje stručne savjetodavne pomoći u suradnji s Karlovačkom županijom, Regionalnom razvojnom agencijom Primorske goranske županije, Primorsko goranskom županijom i ostalim projektnim partnerima u sve tri projektne prijave.
Skip to content