Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije organizirala je u ponedjeljak, 10. prosinca 2018. godine u 10:00 sati, radionicu za korisnike bespovratnih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru „Programa pripreme razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova“.

Druga je to u nizu radionica organiziranih od strane regionalnog koordinatora u okviru ovog Programa. Na ovoj radionici su obrađena je tema pripreme i podnošenja Zahtjeva za plaćanje. Cilj radionice je uspješna provedba projekata kao i brža apsorpcija odobrenih sredstava, kako bi se korisnicima omogućili priprema projekata u visokom stupnju zrelosti, te nakon završetka provedbe, apliciranje na EU fondove.

Razvojna agencija kroz Program ima ulogu kontrolnog i provedbenog tijela u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, te ujedno pruža savjetodavnu pomoć korisnicima ovog Programa kao i upravljanje središnjom bazom projekata.

Na seminaru su sudjelovali predstavnici jedinica lokalne i područne samouprave Karlovačke županije koji su potpisali Ugovore o sufinanciranju u svibnju tekuće godine.

Radionicu na kojoj su sudjelovali predstavnici jedinica lokalne i područne samouprave Karlovačke županije koji su potpisali Ugovore o sufinanciranju u svibnju ove godine je držala Ivančica Obajdin, dipl.oec, voditeljica programa.

Skip to content