U okviru provedbe projekta KaŽu5 EduKA na kojem rade djelatnici RA Karla 21.studenog 2016. u prostorijama Razvojne agencije održana je radionica o Europskom fondu za regionalni razvoj.

Radionica na temu EFFR-aRadionica je bila namijenjena jačanju ljudskih kapaciteta za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima iz europskih fondova. Sudionici radionice upoznati su sa strukturom EU fondova u financijskom razdoblju  od 2014. do 2020. godine a poseban osvrt bio je na ciljeve i svrhu sredstva  koja su dostupna za predlagatelje iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Na novim radionicama bit će riječi o drugim programima iz Kohezijskog/ Strukturnog fonda EU.

Razvojna agencija Karlovačke županije dobila je sredstva za održavanje edukacijskih radionica u sklopu prioritetne osi: 10. Sredstva su namijenjena za  jačanje administrativnih kapaciteta javnog sektora u pripremi projekata, što je ozbiljan problem u Republici Hrvatskoj, gotovo u svim gradovima i općinama.

Održan je i drugi ciklus radionica Upravljanja projektnim ciklusom, od 23. – 25. studenog 2016.g. Na radionicama je certificirani stručnjak iz RA KARLA sa polaznicima radio na razradi konkretnog prijavnog prijedloga i apliciranju projekta u MIS sustavu.

Skip to content