U okviru projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada“  dana 22.03.2021. održana je radionica o povećanju svijesti javnosti o sprječavanju nastanka otpada, odvajanju otpada, i ponovnoj uporabi. Radionicu je organizirala i vodila Azelija eko d.o.o. koja je i nositelj projekta. Ovo je prva u nizu radionica koja se održala u Gradskoj vijećnici Grada Ozlja, a planirane su u narednim mjesecima radionice i u općinama Kamanje, Žakanje i Ribnik.

Cilj radionice je povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada, konkretno papira, plastike i stakla u ukupnom komunalnom otpadu koje će se od stanovnika prikupljati novo nabavljenim komunalnim vozilom. Istaknuto je kako se prikupljenim količinama otpada smanjuje udio odlaganja otpada na odlagalištu, a otpad je pripremljen za obradu i recikliranje, te zašto je važno odvojeno prikupljati otpad. Radionicu je vodio direktor Azelije eko Miroslav Cigić, koji je između ostalog i predstavio rezultate o prikupljanju otpada u posljednje tri godine gdje je evidentno smanjenje. Na kraju same radionice uslijedila su pitanja okupljenih stanovnika i predstavnika Mjesnih odbora.

Iduća radionica je planirana u općini Kamanje kojima će se također omogućiti kvalitetnije informiranje i edukacija o njihovoj ulozi u sprečavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kućnom kompostiranju.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 603.510,00 kuna, a Europska unija uz intenzitet potpore od 85% sufinancira projekt u iznosu od 512.983,50 kuna. Trajanje projekta je 14 mjeseci, od 21.07.2020. do 21.09.2021. godine.

 

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Azelija eko d.o.o.“

Skip to content