U okviru projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za potrebe Čistoće Duga Resa d.o.o.“  dana 11.05.2021. održana je radionica o povećanju svijesti javnosti o sprječavanju nastanka otpada, odvajanju otpada, i ponovnoj uporabi. Radionicu je organizirala i vodila Čistoća Duga Resa d.o.o. koja je i nositelj projekta, a koja se održala u Dječjem vrtiću „Resica“ u Dugoj Resi.

Cilj radionice je povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada, konkretno papira i plastike  u ukupnom komunalnom otpadu koje će se od stanovnika prikupljati komunalnim vozilom koje se nabavlja u sklopu ovog projekta. Istaknuto je kako se prikupljenim količinama otpada smanjuje udio odlaganja otpada na odlagalištu, a otpad je pripremljen za obradu i recikliranje, te zašto je važno odvojeno prikupljati otpad. Radionicu je vodila direktorica Čistoće Duga Resa d.o.o. Josipa Škrtić Pucarević. Na kraju same radionice uslijedila su pitanja djece koja su sa zanimanjem pratila radionicu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.832.806,66  kuna, a Europska unija uz intenzitet potpore od 85% sufinancira projekt u iznosu od 1.480.000,00 kuna. Trajanje projekta je 24 mjeseci, od 13.10.2020. do 13.10.2022. godine.

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Čistoće Duga Resa d.o.o.“

 

Skip to content