Dana 29.05.2019.g. Javna ustanova regionalne razvojne agencije Karlovačke županije održala je u svojim prostorijama radionicu “Informacijskog sustava Strateškog planiranja i upravljanja razvojem (SPUR)”.

Radionica je održana za predstavnike Jedinica lokalne samouprave, ovlaštene unositelje podataka u IT sustav radi kvalitetnijeg upoznavanja i korištenja informacijskog sustava.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u siječnju 2019. godine je pokrenulo sustav „Strateškog planiranja i upravljanja razvojem“. Informacijski sustav ustrojava se radi učinkovitog planiranja provedbe i postizanja vizije razvoja, strateških i posebnih ciljeva definiranih u okviru akata strateškog planiranja s ciljem evidentiranja i praćenja pripreme razvojnih projekata koji su u različitim fazama pripreme od strane javnih tijela.

Sustav sukladno Zakonu definira kao obveznika upisa podataka u registar javno tijelo, a upis projekata u elektronički registar projekata je preduvjet za korištenje sredstava proračuna i sredstava EU namijenjenih Republici Hrvatskoj.

Javna ustanova regionalna razvojna agencija Karlovačke županije sukladno zakonskim odredbama u sustavu ima ulogu koordinatora, kontrolnog tijela upisa projekata Jedinica lokalne područne i regionalne samouprave te ovlaštenog unositelja projekata i podataka u registar za projekte županijske ali i lokalne razine.

Na radionici koju je održala djelatnica JURRA-e gđa Ivančica Obajdin, sudionicima su predstavljene i mogućnosti financiranja kroz trenutno otvorene javne pozive za JLP(R)S-e.

Skip to content