Nakon uvodne riječi i pozdrava Zamjenice župana Vesne Hajsan Dolinar, Zamjenik ravnatelja razvojne agencije Krunoslav Kralj, održao je prezentaciju u kojoj je prezentirao kako, u kontekstu uspješnosti u povlačenju EU sredstava, stoji Republika Hrvatska u usporedbi sa drugim članicama EU kao i gdje se u svemu tome nalazi Karlovačka županija. Zaključno, zajedničkom raspravom potvrđeni su zaključci koji su i prezentirani, a to je činjenica da je cjelokupni sustav tijela u upravljanju EU fondovima na nacionalnoj razini potrebno unaprijediti i učiniti učinkovitijim. Na svim razinama, a posebno na regionalnim i lokalnim, potrebno intenzivnije ulagati u ljudske kapacitete i specifična znanja potrebna za pripremu i provedbu EU projekata, kako bi cijeli sustav povlačenja EU sredstava i provedba projekata bili što uspješniji. U nastavku prezentacije ukratko su predstavljeni glavni ciljevi ulaganja Europske unije u novoj financijskoj perspektivi. Također, Zamjenik ravnatelja Krunoslav Kralj posebno je naglasio važnost ovog perioda, kada se strateški planira i kada se pripremaju razvojni projekti koji moraju biti spremni odmah početkom 2021. godine, kako bi se odmah počeli koristiti raspoloživa nam EU sredstva. Naglašena je i uloga regionalnog koordinatora, Razvojne agencije Karlovačke županije koja usko surađuje sa svim javno pravnim tijelima u njihovim procesima strateškog planiranja, pripreme i provedbe EU projekata.
Sve edukacije koje će biti u organizaciji Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, biti će BESPLATNE za sve korisnike, financirane kroz projekt Tehničke pomoći i sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17 i 118/18)
Skip to content