Prva konferencija projekta “Obitelj u centru” održana je na dan 29. prosinca 2021. u prostoru Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

Projekt je započeo u listopadu 2021. i provodit će se do sredine 2023. godine, a glavna je njegova svrha podrška procesu deinstitucionalizacije, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga u Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Nositelj projekta je Centar za socijalnu skrb Karlovac, a provodi ga zajedno sa svojom Podružnicom Obiteljski centar.

Ukupna vrijednost projekta Obitelj u Centru iznosi 1.880.654,19 kuna, a financiranje je u 100%-tnom iznosu bespovratno. Riječ je o 85% sufinanciranja EU sredstvima, iz Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, dok je 15% sufinancirano iz Državnog proračuna RH.

Konferenciju projekta otvorio je Krunoslav Kralj, zamjenik ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije koji je, uz uvodne riječi o projektu, naglasio da Razvojna agencija stoji na raspolaganju karlovačkom Centru za socijalnu skrb i Obiteljskom centru. „Naši djelatnici pružili su cjelovitu savjetodavnu i administrativnu podršku u pripremi i prijavi projekta, a nismo se izuzeli ni iz provedbe te se ova suradnja nastavlja sve do završetka projekta“, objasnio je Krunoslav Kralj. Nekoliko lijepih riječi podrške Centru u provedbi projekta, u ime Karlovačke županije, uputila je i pročelnica Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo, Maja Vučinić Knežević.

U svrhu unaprjeđenja kvalitete i proširenja izvaninstitucijskih socijalnih usluga, Centar za socijalnu skrb Karlovac jača kapacitete svoje podružnice Obiteljski centar, što se konkretno odnosi na zapošljavanje stručnjaka i rad s korisnicima, nabavu opreme za rad i uređenje prostora Obiteljskog centra. Pored navedenoga, projekt uključuje i edukacijski program za stručnjake, promotivne aktivnosti, prevencijske sadržaje, jačanje svijesti o ulozi obitelji u zajednici i upoznavanje javnosti sa socijalnim mehanizmima u nadležnosti Obiteljskog centra.

Detaljnije o EU projektu „Obitelj u Centru“ ispričali su u okviru Konferencije ravnateljica CZSS Karlovac Mirjana Pogačić i pročelnik Podružnice Obiteljski centar Ivan Delić, naglasivši kako je njihova želja stvoriti uvjete da ljudi koji se nađu pred životnim izazovima imaju dostupnu stručnu pomoć u primjerenom prostoru, primjereno modernim načinima komuniciranja i bez institucionalnog pritiska.

„Pored svega navedenog, istaknuo bih jačanje kapaciteta stručnjaka i njihovu edukaciju, kao važne projektne aktivnosti. Smatram da je dodatno obrazovanje kroz 7 edukacijskih modula u projektu osobito važno za mlade stručnjake koje dobivamo u Obiteljski centar, no smatram da se svi moramo cjeloživotno obrazovati kako bismo pružali što kvalitetniju uslugu korisnicima. U tom smislu, dobro je da smo štreberi pa nam edukacija ne pada teško“, našalio se tijekom izlaganja I. Delić.

Ravnateljica Zavoda za socijalni rad Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Tatjana Katkić Stanić, pojasnila je okolnosti koje dovode do procesa deinstitucionalizacije i podrške ovakvim projektima. „Intencija je ojačati usluge za obitelji, osobito za obitelji u riziku i pružiti cijelu lepezu usluga za djecu, mlade i obitelji, od različitih vrsta preventivnih programa za odgovorno roditeljstvo pa sve do strukturiranih programa za mlade s problemima u ponašanju, problemima ovisnosti i drugih programa za pojedince i obitelji u riziku. Drago mi je da danas sudjelujem na ovoj konferenciji jer ovo je lijepa priča koja će osposobiti jedan Obiteljski centar upravo za širenje te lepeze usluga i omogućiti da te usluge budu pristupačne na razini lokalnih zajednica“, rekla je Katkić-Stanić, u ime Ministarstva.

„Život pred ljude postavlja različite izazove, u čijem smo rješavanju nekad vrlo uspješni, no iz različitih razloga ponekad i posustanemo i potrebna nam je stručna pomoć. Motivacijski govornici rekli bi ŽIVOT JE LIJEP KADA SE ŽIVJETI ZNA, a ja im se pridružujem i s tom porukom želim svima puno lijepih trenutaka u nadolazećoj Novoj godini te predlažem da izazove rješavamo udruženo i ljudski, jer takvi smo najjači!“, završila je Konferenciju s čestitkom ravnateljica Centra za socijalnu skrb Karlovac, Mirjana Pogačić.

Skip to content